Blah BLAH blah blah BLAH blah blah jerk
Blah BLAH blah blah BLAH blah berserk
...Blah blah BLAH blah by far
...Blah blah BLAH blah bete noire
Blah blah BLAH blah blah just doesn't work!


(No, I'm not being serious!)