Somebody asked about original literature in Esperanto. Here is a starter:Proza Fikcio / Prose Fiction

Baghy, Julio: Sur sanga tero (UEA)
Baghy, Julio: Viktimoj
Boulton, Marjorie: Okuloj
Bulthuis, Hindrik Jan: Idoj de Orfeo
Engholm, Stellan: Homoj sur la Tero
Forge, Jean: Mr. Tot aĉetas mil okulojn
Francis, John: La granda kaldrono
Francis, John: Vitralo
Lorjak: Regulus
Luyken, Heinrich August: Pro Iŝtar
Matthias, Ulrich: Fajron sentas mi interne
Miyamoto Masao: Naskitaj sur la ruino
Nemere István: Sur kampo granita
Newell, Leonard Nowell: Bakŝis
Oŝlak, Vinko: Jen la sablo el mia klepsidro (UEA)
Piĉ, Karolo: La litomiŝla tombejo (UEA)
Ribillard, Jean: Vivo kaj opinioj de majstro M' Saud (UEA)
Robinson, Kenelm: Se grenereto
Cezaro Rossetti: Kredu min, sinjorino!
Rossetti, Reto: El la maniko (UEA)
Rossetti, Reto kaj Szilágyi, Ferenc: 33 Rakontoj: la esperanta novelarto
Schwartz, Raymond: Kiel akvo de l' rivero
Schwartz, Raymond: Vole, novele
Steele, Trevor: Sed nur fragmento
Szathmari Sandor: Vojaĝo al Kazohinio (UEA)
Szilágyi, Ferenc: Koko krias jam (UEA)
Szilágyi, Ferenc: La granda aventuro
Ŝirjaev, Ivan: Sen titolo
Štimec, Spomenka: Ombro sur interna pejzaĝo
Tóth, Endre: Lappar, la Antikristo
Urbanová, Eli: Hetajro dancas
Varankin, Vladimir: Metropoliteno
Poezio / Poetry

Auld, William (red.): Esperanta antologio
Auld, W., Dinwoodie, J.S., Francis, J., Rosetti, R.: Kvaropo
Auld, William: La Infana Raso
Baghy, Julio: Pilgrimo
Baghy, Julio: Preter la Vivo
Boulton, Marjorie: Eroj
Giŝpling, Miĥael: El Sisma Zono
Goodheir, Albert: Merlo sur menhiro
Hohlov, Nikolao: La tajdo
Kalocsay Kalmán: Streĉita Kordo (UEA)
Kock, Edwin de: Fajro sur mia Lango (UEA)
Kurzens, Nikolai: Mia Spektro
Maura, G.E.: Duonvoĉe
Miĥalski, Eŭgeno: Plena Poemaro
Miyamoto Masao: Invit' al Japanesko (UEA)
Montagut, Abel: Poemo de Utnoa
Neves, Kamaĉo, Dek, Fernández: Ibere Libere
Peneter, Peter: Sekretaj Sonetoj (en Libro de Amo)
Privat, Edmond: Tra l' silento
Ragnarsson, Baldur: Ŝtupoj sen Nomo
Rossetti, Reto: Pinta Krajono (UEA)
Sadler, Victor: Memkritiko
Schwartz, Raymond: La Stranga Butiko
Schwartz, Raymond: Verdkata Testamento (UEA)
Su, Armand: Poemoj de Armand Su
Tarkony Lajos: Soifo
Ungar, Krys: Meznokto Metropola